Wzór harrisa i benedicta

Póki córka nie weszła w okres dojrzewania, prawdopodobnie znajdowałaś satysfakcjonujące sposoby na wychowywanie zaspokajanie jej niezbędnych potrzeb i sprostanie wyzwanie jakie przed tobą stawiała – mówiąc krótko, potrafiłaś być kompetentną matką. W okresie jej niemowlęctwa zapewne radzi się pediatrów i członków rodziny, wertowałaś książki, szukaj informacji na temat żywienia, ząbkowania, wysypek oraz inny< problemów zdrowotnych. […]