ZMIESZCZENIE OPINII

Opinia nie powinna być uważana za nic innego, jak chwilowy osąd, sformułowany jeszcze przed poznaniem wszystkich istotnych dla spra­wy faktów. Osoba „zafiksowana” — ktoś, kto uporczywie trzyma się swojego punktu widzenia, mimo że pojawiają się fakty wskazujące na konieczność zmiany poglądów — to osoba, która nie posiada zbyt do­brze rozwiniętej zdolności rozumowania. „Zamknięty umysł” w połą­czeniu ze „stereotypem” może dać nieciekawe efekty. Dyskusje, w których ludzie żywo prezentują swoje opinie dotyczą­ce jakiegoś zagadnienia, często kończą się tym, że obie strony pozostają przy swoim zdaniu. Często słyszy się przy takich okazjach, że „cóż, każdy ma prawo do swojego zdania”. Jest oczywiście prawdą, że każdy człowiek ma prawo posiadać i wyrażać swoje własne poglądy, jednak zupełnie innym zagadnieniem jest, czy ma on prawo sądzić, że jedynie jego poglądy są słuszne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *