ZADAWANIE PYTAŃ

Zadawanie pytań dotyczących przekonań wszystkim mieszkańcom danego kraju (czy nawet danego regionu lub miasta) nie byłoby — z praktycznego punktu widzenia — zbyt rozsądne. Zamiast to robić, ba­dacze opinii publicznej wybierająproWf — grupę ludzi reprezentatyw­ną dla społeczności, której opinię chcą poznać. Pomimo że niekiedy posługują się innymi metodami, najlepszą strategią jest wybór losowej próbki\ wtedy każdy podmiot (dany osobnik, dane gospodarstwo domo­we, etc.) ma równe szanse na wybór. Istnieją różne techniki dokonywa­nia losowych wyborów, ale jeśli nie wszystkie podmioty mają równe szanse, nie możemy mówić o losowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *