WZMACNIANIE STEREOTYPÓW

Na co chłopiec zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, awanturując się jeszcze bar­dziej.  -Tego typu czynniki — samopotwierdzające się proroctwa — przy­czyniają się do wzmacniania stereotypów dotyczących innych. Kiedy oczekujemy, że członkowie pewnej grupy będą zachowywać się w okre­ślony sposób, nasze zachowanie zdradza oczekiwania. Oni to szybko zauważają i zachowują się stosownie do naszych oczekiwań. To „do­wodzi”, że nasz stereotyp jest prawdziwy, i wzmacnia go.Niska samoocena i poczucie niskiej wartości są głównymi przyczy­nami niepowodzeń szkolnych. Dotyczy to szczególnie dzieci z grup mniej­szościowych, których sytuacja może być jeszcze utrudniona z powo­du uprzedzeń nauczycieli. Nauczyciele mogą bowiem podświadomie oczekiwać, że uczniowie ci będą sobie gorzej dawali radę w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *