WYSELEKCJONOWANIE FAKTÓW

Zacznijmy od wyselekcjonowania „faktów”, o których astrologo­wie twierdzą, że są prawdziwe. Przypuśćmy, że nasz klient urodził się 29 czerwca, czyli pod znakiem Raka. Nasz poradnik astrologiczny stwier­dza, że Raki — ogólnie rzecz biorąc — charakteryzują się tym, że:Sąl silnie związane z matką i swoją rodziną. Zawsze w taki czy inny sposób są związane ze swoim dzieciństwem, przeszłością i wspomnienia­mi. Z trudem udaje im się „odciąć pępowinę” i rozpocząć życie na własny rachunek; może im się to zresztą w ogóle nie udać.[Mają] tendencję do melancholii i lęku przed nieznaną przyszłością, są introwertykami. Dlatego bezpiecznie czują się w przeszłości i trzymają się tradycji i rodziny.  Rzeczywisty świat ich przeraża, dlatego lubią uciekać w świat snow i [Są] skłonne do smutku i niepokoju, ich stan zmienia się od smutku do entuzjazmu. Łatwo się obrażają i są bardzo wrażliwe…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *