WPROWADZENIE PORZĄDKU

Aby jakoś wprowadzić porządek do skomplikowanego świata, kla­syfikujemy ludzi, zdarzenia i obiekty. Zaliczamy je do danej — szero­kiej lub wąskiej — kategorii, i często w stosunku do tych kategorii do­konujemy nadgeneralizacji („szufladkowania”). Błędy są wtedy nieunik­nione. Większość z nich ma błahy charakter i nie prowadzi do uprze­dzeń. Gordon W. Allport, autor The Naturę of Prejudice ujmuje to na­stępująco:„Szufladkowanie” jest prawdopodobnie najczęstszym zabiegiem sto­sowanym przez ludzki umysł. Mając do dyspozycji „naparstek” faktów, pospiesznie formułujemy na ich podstawie uogólnienia wielkości beczki.Nie każda nadgeneralizacja prowadzi do uprzedzeń. Niektóre to po prostu sposób porządkowania błędnych informacji. Jedno z dzieci uważa­ło, że wszyscy mieszkańcy Minneapolis są „monopolistami”. A od taty dowiedziało się, że monopoliści są źródłem wszelkiego zła. Kiedy później odkryło, na czym polegało nieporozumienie, jego niechęć do mieszkań­ców Minneapolis zniknęła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *