WIELE OKAZJI

„Może być wiele okazji do romantycznych spotkań i zwrócenia na siebie uwagi płci przeciwnej…” Stawiający horoskop ostrożnie dobiera słowa, pisząc, że może być, nie, że będzie, ponieważ „może być” znaczy, że te romantyczne spotkania mogą jednak nie dojść do skutku. Wszystko się może zdarzyć. Astrolog zapewnia sobie zatem dobre alibi, na wypadek gdyby nie nastąpiło żadne romantyczne spo­tkanie. „Uważaj dziś w kontaktach międzyludzkich, ponieważ pojawi się pokusa, aby zignorować zasady i obyczaje…” Przypuśćmy, że czytelnik naszego horoskopu wepchnął się do kolejki i dostał po nosie za „igno­rowanie zasad i obyczajów”. Może powiedzieć, że horoskop miał rację, a on zignorował ostrzeżenie. Jeśli jednak nie dostał po nosie, nie ma powodu, aby kwestionować przepowiednię astrologa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *