WIELE MOŻLIWOŚCI

„Koziorożce mają wiele możliwości, aby poprawić swoją pozycję”. Czy nie jest prawdą, że prawie każdy, prawie zawsze ma okazje, aby poprawić swoją pozycję, niezależnie od tego, czy jest Koziorożcem czy nie? Jednak to stwierdzenie może mieć złe skutki, jeśli ludzie spod zna­ku Bliźniąt uznają, że nie jest to dla nich dobry dzień na szukanie oka­zji, ponieważ mowa była tylko o Koziorożcach.„Ryby mają okazję zaprezentowania swoich poglądów wieczorem, który jest dobrym momentem na spotkania, lekturę i pracę umysłową…” To stwierdzenie również dotyczy prawie każdego.„Bliźnięta mogą sporo skorzystać, jeśli będą współpracować, zwłasz­cza ze współmałżonkiem lub wspólnikami w biznesie… Albo z hy­draulikami, gospodarzami domów, nauczycielami, policjantami czy sę­dziami.„Dziś jest dobry dzień na praktyczne zajęcia”. Podobnie jak wczo­raj i 19 lipca 1892 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *