WEDLE WIĘKSZOŚCI

Wedle większości z nas fakt, iż wszyscy jesteśmy ludźmi, łączy bardziej, niż dzielą narodowe czy polityczne różnice.Wymiana artystyczna, literacka, naukowa czy ekonomiczna staje się regułą. Podróże odgrywają istotną rolę we wzajemnym zrozumie­niu. W wyniku tego świat staje się globalną wioską. Jeszcze nią nie jest, ale zdaje się, że podążamy we właściwym kierunku. Otwarcie Europy Wschodniej na demokrację i swobody obywatelskie jest dobrym pro­gnostykiem na przyszłość.Te wszystkie pozytywne zjawiska pozwalają wierzyć, że cywilizo­wany świat nie powtórzy koszmarów z przeszłości. Oczywiście, nie­wątpliwie będą wybuchać lokalne konflikty. Wystarczy spojrzeć na pro­wincje byłego Związku Radzieckiego, Bliski Wschód czy południe Afry­ki, aby uprzytomnić sobie, jak kruchy jest porządek świata. Jednak świat zdał sobie sprawę, że „będziemy jednym światem lub nie będzie nas wcale”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *