Wasze obecne stosunki

Niewątpliwie każda relacja matka – córka ma swój własny, niepowtarzalny charakter. Jakość tych relacji może ulegać zmianom w dowolnym momencie i zwykle tak się dzieje. W chwili obecnej spotykasz się być może jedynie ze sporadycznym „pyskowaniem” albo „strojeniem fochów”, ale prawdziwego dysonansu tam niewiele. W następnym tygodniu sytuacja może okazać się diametralnie różna. Możesz odchodzić od zmysłów, nie wiedząc, jak znieść choćby jedną iskrzącą od napięć godzinę w towarzystwie własnej córki. Albo twoje dni mogą wypełniać nieustanne wrzaski, krzyki i złośliwości. Możesz uznać za niemożliwe uniknięcie zamętu przytłaczających starć, po których nieustannie czujesz się wyczerpana i popadasz w zniechęcenie. Czasem córki mogą przeżywać poważne trudności: nadużywanie środków odurzających, zaburzenia odżywiania, problemy emocjonalne. W rodzinie może być ktoś leczony ambulatoryjnie, a nawet hospitalizowany. Niezależnie od wagi trudności w twojej rodzinie lub problemów w relacjach pomiędzy matką a córką koncepcje i strategie przedstawione w tej książce mogą okazać się pomocne. Będziesz potrafiła wprowadzić zmiany w sposobie komunikowania się z córką, żebyście mogły się dogadać, wyrażać uczucia? W towarzystwie przyjaciół, rodzeństwa lub innych dorosłych, czy raczej tylko we dwie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *