W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

W stosunkach międzynarodowych zaznacza się bardzo pozytywny trend do osobistych spotkań głów państw — na skalę niemożliwą w czasach, gdy jeszcze nie podróżowano samolotem. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji są w stałym kontakcie. Częste są dyskusje na wszystkich szczeblach władzy. Jeden z najbardziej zdumiewających epizodów nastąpił w roku 1989, kiedy dowództwo sowieckich sił zbroj­nych było przyjmowane, goszczone i oprowadzane po tajnych zakąt­kach Pentagonu. Po tej wizycie nastąpiła rewizyta delegacji dowódz­twa armii Stanów Zjednoczonych, któremu pokazano tajne — do nie­dawna — okręty. Przywódcy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świa­ta spotykają się regularnie, aby wymieniać opinie dotyczące polityki wewnętrznej i międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *