W RAMACH SYSTEMU WARTOŚCI

Zmiany opinii powinny odbywać się w ramach systemu wartości, którego główną zasadą jest współpraca z innymi i uwzględnianie ich zdania. Jeśli nie będą spełnione te podstawowe warunki, zmiana opinii może prowadzić do destruktywnych skutków i konfliktów. Wartości etyczne, opinie i postawy są silnie ze sobą związane. Po­stawy to sposób ujawniania uczuć i opinii, wynikających z wyznawa­nych przez ludzi wartości etycznych. Dzisiaj opinie na temat pokazywania ludzkiego ciała się zmieniły. Naturyści uważają, że nagość jest cnotą, a nie grzechem. Poszukują miejsc, gdzie mogą dać wyraz swoim przekonaniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *