W OPINII NIEKTÓRYCH

Zatem kiedy bia­ły był w roli agresora, jego postępowanie interpretowano z większą wyro­zumiałością — uznawano je za zabawę, próbę nadania sprzeczce swoistej dramaturgii lub oznakę agresji. Sam termin wściekłość, jako wyraźnie róż­ny i bardziej pejoratywny niż termin agresja, był o wiele częściej stosowa­ny do tego samego postępowania, kiedy aktor był czarny.W opinii niektórych osób, statystyki wskazują, że czarni popełniają więcej przestępstw niż biali; są zatem bardziej agresywni i gwałtowni. Podstawowa wada tego argumentu, podobnie jak wszystkich innych ste­reotypów, polega na tym, żecała grupa jest oskarżana o złe czyny nie­których. Argument ten nie powinien być oparty na przesłance, że pro­centowo większa liczba czarnych niż białych popełnia przestępstwa. Jest kwestią zwykłej uczciwości i sprawiedliwości nie potępiać niewin­nych ludzi z powodu złych czynów innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *