W JAKI SPOSÓB PRZYSWAJAMY STEREOTYPY

Świat, w którym żyjemy, jest o wiele bardziej złożony niż świat na­szych przodków. Żyli oni w małych, izolowanych społecznościach i nie wiedzieli nic o ludziach, zdarzeniach czy rzeczach znajdujących się dalej niż tam, gdzie mogli dotrzeć na piechotę. W dzisiejszej skomplikowa­nej rzeczywistości musimy znać, analizować i badać znacznie więcej faktów. Na świecie żyją setki narodów; wiele grup ludzi mówiących różnymi językami, dialektami; pochodzących z różnych kultur. Jest mnó­stwo surowców, produktów i różnych dziwnych przedmiotów, którym musimy poświęcać swoją uwagę i które musimy poznawać. Nie jest możliwe zdobycie całej wiedzy z bezpośrednich doświad­czeń. Streszczenia i podsumowania są konieczne, zwłaszcza jeśli mamy dowiedzieć się czegoś o różnych grupach ludzi, słuchając tego, co mają nam do powiedzenia rodzice, nauczyciele, przyjaciele i sąsiedzi; czytając książki, gazety czy czasopisma; słuchając radia i oglądając telewizję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *