UPRZEDZENIA

Opinie zarówno amerykańskiego turysty, jak i meksykańskiego sprze­dawcy były pełne uprzedzeń opartych na stereotypach. Pomyśl o słowie uprzedzenie jako o „uprzednim sądzie”: opinii, która jest wygłaszana, za­nim zostaną poznane fakty. Jest to przypadek „brakujących danych ; po­mimo ich braku następuje sformułowanie nieuzasadnionego wniosku. Wydaje nam się, iż takie nieuzasadnione opinie będą na ogół nieko­rzystne. Nie musi tak jednak wcale być: mogą być także przychylne. Przypuśćmy, że ktoś przyjmuje do pracy kogoś o takim samym pocho­dzeniu (kulturowym czy narodowym). I przypuśćmy, że przyjmie go do pracy właśnie z tego powodu. To typowy przykład pozytywnej oceny kogoś ze względu na jego pochodzenie. To samo mogłoby dotyczyć religii, rasy, płci lub dowolnej innej cechy wyróżniającej daną osobę czy grupę spośród innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *