UCZCIWE I CHWALEBNE

Oszukanie autsajdera jest uczciwe i chwalebne. Tę podwójną moralność możemy zaobserwo­wać nawet wśród cywilizowanych ludzi. Oszukuje się turystów; eksporte­rzy uważają, że w wysłaniu wybrakowanego towaru za granicę nie ma nic nagannego.Walter G. Stephan i David Rosenfield badali źródła typowych po­staw białych wobec czarnych i vice versa. Wyniki ich badań pokazują, że każda z tych grup postrzegała przedstawicieli drugiej jako leniwych brudasów. Generalnie pogląd dotyczący drugiej strony był negatywny, natomiast pogląd dotyczący własnej grupy był wysoce pozytywny. Przed­stawiciele obu grup sądzili o sobie, że są inteligentni.Stereotypy i uprzedzenia często wyrażają się w żartach dotyczą­cych ludzi danej narodowości. Wszystkie grupy imigrantów przecho­dzą przez trudny okres dostosowawczy, kiedy muszą rozpoczynać od wykonywania najniżej płatnych prac, pogodzić się z biedą i życiem w złych warunkach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *