TYP BADAŃ

Niemniej jednak ten typ badań jest często stosowany, ponieważ ich koszty są znacznie niższe niż przy badaniach osobistych. Mogą być rze­telne, kiedy wykluczenie z tych badań ludzi nie posiadających telefonu nie zaburzy ich wyników. Na przykład, kiedy producent samochodów stara się ustalić, jaka nazwa dla nowego typu samochodu byłaby najlep­sza, pominięcie w tych badaniach ludzi bez telefonu byłoby wręcz zale­tą, ponieważ biedni raczej nie będą kupować nowych samochodów. Jed­nak badanie opinii publicznej przed wyborami to zupełnie inne zagad­nienie. Badania opinii mogą być obiekty wne, jeśli przeprowadzający je we właściwy sposób posłużą się statystyką. Statystycy potrafią obliczyć, jak dużą grupę osób należy przebadać, aby wynik zmieścił się w okre­ślonym marginesie błędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *