TWORZENIE OPINII

W każdym razie, „obiektywne” tworzenie opinii musi opierać się na starannych ob­serwacjach (jeśli specyfika danego problemu wymaga osobistych obserwacji), ostrożnym formułowaniu ocen, lekturze czasopism i książek prezentujących różne punkty widzenia, słuchaniu dyskusji w telewizji, a przede wszystkim na zachowaniu otwartego umysłu, który umożliwi rzetelne rozważenie przeciwstawnych punktów wi­dzenia. Oczywiście nasz system wartości będzie odgrywał istotną rolę w formowaniu się naszych opinii. Wielu z nas ma silną tendencję do odrzucania faktów, sprzecznych z własnym systemem wartości Nie­którzy szybko formułują opinie dotyczące niemal każdego problemu, a jak tylko to zrobią, przyjmują do wiadomości jedynie te fakty, które „dowodzą” słuszności ich poglądów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *