TESTY PSYCHOLOGICZNE

Po pierwsze, powinniśmy znaleźć — lub stworzyć — testy psycho­logiczne, aby stwierdzić, czy konkretna osoba posiada określoną cechę osobowości. Nie jest to proste, ponieważ ludzie nie udzielają prostych odpowiedzi na pytania typu: „Czy jesteś silnie związany z matką? Po­myślcie, jak wy byście odpowiedzieli na takie pytanie.Załóżmy, że stworzono taki test. Musimy wiedzieć teraz, jak zasto­sować go do badań nad 400 milionami Raków. Socjologowie powiedzą nam, że nie jest konieczne przebadanie wszystkich. Możemy posłużyć się reprezentatywną próbką ludzi, podobnie jak to się robi w badaniach opinii publicznej przed wyborami. Ludziom z danej próbki będziemy zadawać pytania lub dawać do wypełnienia kwestionariusze z pytania­mi w rodzaju: „czy jesteś skłonny do smutku?”, i „czy jesteś silnie zwią­zany ze swoją matką?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *