SYMBOLICZNE ZNACZENIE

Charakterystyki „symbolicznego znaczenia” Jowisza zawierają więc: „dojrzałość, będącą efektem prowadzącej do sukcesu ciężkiej pracy, optymizm, ekstrawertyzm, dekoracje, szczęśliwych ludzi, luksus, sę­dziego, mistrza”. Każda z nich nawiązuje w wyniku naciągniętej ana­logii do wolnego tempa, w jakim Jowisz porusza się na niebie w porów­naniu z Merkurym, Wenus czy Marsem. Przez takie błędne rozumowa­nia astrologowie tworzą całe chmary nieuzasadnionych „faktów ’, nie potwierdzonych przez eksperymenty czy obserwacje. Ich „fakty” są w eruncie rzeczy fikcjami; to, co wymyśli każdy z nas, może być arbitral­nie uznane za prawdziwe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *