STEREOTYPY SIĘ ZMIENIAJĄ

Stereotypy się zmieniają, kiedy ludzie zdobywają więcej informacji oposzczególnych członkach danej grupy W takich sytuacjach stereo­typ może zostać uznany za błędny. Stereotyp dzięki zdobyciu prawidło­wej informacji zostaje zmodyfikowany —jeśli uprzedzenia nie są tak silne, że blokują przyswajanie sobie nowych informacji.Ludzie o otwartych umysłach nie są całkowicie odporni na działa­nie stereotypów, ale mogą zmieniać swoje opinie, kiedy ich własne do­świadczenia lub nowe informacje wskażą, że są błędne. Jednak ludzie o zamkniętych umysłach mają tak silnie utrwalone stereotypy, że trzyma­ją się ich niezależnie od nowych informacji. Takie uprzedzenia mogą mieć fatalne skutki i prowadzić do dyskryminacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *