STEREOTYPY DOTYCZĄCE GRUP LUDZI

Próbuj być uczciwy. Jaki charakter mają twoje pozy­tywne lub negatywne odczucia w stosunku do danej grupy? Na jakich podstawach są oparte? Czy spotkałeś kiedykolwiek, rozmawiałeś lub współpracowałeś z ludźmi z danej grupy? Co naprawdę wiesz o danej grupie?Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się spotkać osobę z grupy, której do­tyczy twój nieprzyjazny stereotyp i odkryć, że jest zupełnie inna, niż przypuszczałeś? Stereotypy są obecne we wszystkich uprzedzeniach; to one umożliwiają powstawanie uprzedzeń i utrudniają ich wykorze­nienie. Uprzedzenia nie mają wyłącznie biernego charakteru, przejawiają się zarówno w obraźliwych wypowiedziach, jak i w działaniach podejmo­wanych na czyjąś szkodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *