SPRZECZNE OPINIE

Postawmy się w sytuacji studenta biorącego udział w eksperymencie psychologicznym. Wchodzimy do pokoju, gdzie znajduje się siedmiu innych studentów i instruktor przeprowadzający badanie. Grupie poka­zuje się kreskę i zadaje pytanie, która z trzech pozostałych kresek jest tej samej długości. Po kilku próbach ze zdumieniem stwierdzamy, że sześciu studentów przed nami stwierdziło, że kreska, która nam wydaje się w oczy­wisty sposób dłuższa, jest tej samej długości. Nie wiemy tego, jednak to właśnie prowadzący poinstruował studentów, aby fałszywie stwierdzili, że ta kreska jest tej samej długości.Co powinniśmy zrobić: trzymać się swojej własnej opinii i powie­dzieć to, co myślimy, czy dostosować swoją odpowiedź do pozosta­łych, aby nie być „innym”?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *