SAMOPOTWIERDZAJĄCE SIĘ PROROCTWA

Pisarz Thomas Carlyle powiedział swego czasu: „Nazwijcie kogoś zło­dziejem, a zacznie kraść”. Stwierdzenie to wyraża znaną prawdę psy­chologiczną. Ludzie reagują na to, co się o nich myśli, często zachowu­jąc się w sposób, który „potwierdza” tę opinię. Dorastający młodzi lu­dzie mogą reagować na narzekania ich mam, dotyczące bałaganu w ich pokoju, w ten sposób, że będą robić jeszcze większy nieporządek.W znanym eksperymencie Rosenthala i Jacobsona, nauczycielom na początku roku powiedziano o niektórych uczniach, że przeprowa­dzono testy z ich udziałem, z których wynika, że mają oni szanse na osiąganie lepszych wyników w nauce niż do tej pory. Dzieci te wybrano losowo, nie kierując się żadną zasadą. Pod koniec roku szkolnego testy wykazały, że iloraz inteligencji tych wybranych dzieci rzeczywiście wzrósł. Jak to się stało?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *