RZECZYWISTY ŚWIAT

Rzeczywisty świat jest za duży i skomplikowany; zbyt przemijający i zmienny, by można było go bezpośrednio poznać. Nie jesteśmy w stanie dać sobie rady z taką różnorodnością, z tak subtelnymi zmianami i kombinacjami, jakie mają miejsce. I ponieważ musimy działać w tym oto­czeniu, musimy zrekohstruować je sobie w postaci prostszego modelu, aby być w stanieje zrozumieć.Lippman pisał o „obrazach w naszych głowach”, mentalnych repre­zentacjach tego, jakie własności naprawdę mają ludzie i przedmioty w rzeczywistym świecie, który w większości jest poza zasięgiem naszego doświadczenia. Nieuniknionym następstwem braku osobistej wiedzy, która zmusza nas do czerpania wiedzy z drugiej lub trzeciej ręki, jest fakt, że nieraz nasze informacje są błędne, a w każdym razie niekom­pletne. Kiedy na podstawie tych niedoskonałych informacji formuło­wane są oceny, znacznie wzrastają możliwości pomyłki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *