RZECZYWISTE ZWYCIĘSTWO

Obaj rze­czywiście zwyciężyli, jednak ich przewaga była o wiele mniejsza, niż przewidywano. Wydawało się, że wiele spośród badanych osób nie ujaw­niało swoich prawdziwych opinii. Zarówno Wilder, jak i Dinkins są Murzynami. Wiele osób mogło się obawiać posądzenia o uprzedzenia rasowe, dlatego odpowiadali ankieterowi inaczej, niż naprawdę głoso­wali. Podobny błąd zaobserwowano w badaniach przed wyborami na pre­zydenta Nikaragui w 1990 roku. Ankiety na ogół wykazywały przewa­gę rządzącego prezydenta Daniela Ortegi i Partii Sandinistów nad kan­dydatką Violettą Chamorro i partią UNO. Tymczasem Chamorro wyso­ko wygrała wybory, uzyskując 55 procent głosów przeciwko 41. Ten błąd był generalnie przypisywany wielkim emocjom, jakie wzbudziły wybory, i podejrzeniom ankietowanych, że ankieter — zupełnie obcy człowiek—pracuje dla rządu i że respondentów mogą spotkać prześla­dowania za zadeklarowanie poparcia dla opozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *