ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Nie ferują wyroków, jedynie zadają pytania, których celem jest ukazanie dyskutantom w obiektywnym świetle punktu wi­dzenia strony przeciwnej. Ta procedura często prowadzi do wzajemne­go zrozumienia i rozwiązania konfliktu.Mediacja często jest stosowana przez osoby prywatne i przedsię­biorstwa, aby rozwiązać konflikt, który bez tego mógłby się przerodzić w kosztowny proces sądowy. Mediator nie wydaje osądu, stara się jedy­nie doprowadzić strony do ugody. Arbitraż to podobna procedura. Obie będące w konflikcie strony godzą się na zaakceptowanie decyzji bezstronnego arbitra (lub komisji arbitrażowej). Często jest to znacznie mniej kosztowny i mniej męczą­cy sposób niż prowadzenie długich i wyczerpujących sporów sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *