ROLA PYTAŃ W ANKIETACH

Pytania dotyczące preferencji wyborczych są proste: na którego kandydata będziesz głosować? Jednak badania dotyczące spraw spo­łecznych mają inny charakter. Wyniki istotnie zależą od sposobu for­mułowania pytań. Przypuśćmy na przykład, że pytanie brzmi: „czy po­pierasz plan obniżenia podatku dochodowego proponowany przez Jima Marshalla?” Jest duża szansa, że odpowiedź będzie twierdząca, nawet jeśli dana osoba nic nie wie na temat programu Jima Marshalla. Wszy­scy lubimy niskie podatki. Jednak przeciwnik Jima Marshalla może sfor­mułować to pytanie w inny sposób: „czy popierasz proponowany przez Jima Marshalla program podwyższenia podatków pośrednich?” Więk­szość prawdopodobnie odpowie przecząco, ponieważ preferuje niskie podatki pośrednie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *