PRZYSZŁE POKOLENIA

Ta grupa twierdzi, że przyszłe pokolenia poniosłyby poważne straty, gdybyśmy po­zwolili na likwidację lasów. Oczywiście za obiema tymi postawami prze­mawiają pewne racje, należy zatem, poprzez rozważną i przemyślaną de­batę, poszukiwać rozwiązań, które uwzględnią racje obu stron. Niemal przy każdej okazji, gdy ludzie spotykają się i wymieniają poglądy, dochodzi do starcia przeciwstawnych opinii. Jeśli jednak lu­dzie będą skłonni do ustępstw i wniknięcia w racje drugiej strony, wy­nikiem będzie wspólne znalezienie rozwiązania, a nie ostry konflikt. Niestety tak może być tylko wtedy, gdy obie strony dojrzą konieczność porozumienia. Kiedy dyskusje opierają się na bardzo różnych syste­mach wartości, trudno wypracować kompromis. Emocje wychodzą na pierwszy plan, uniemożliwiając spokojny dialog.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *