PRZYSPIESZENIE PROCESU

Udaje się też uniknąć (a przynajmniej ograniczyć rozmiary) wielu konfliktów pracowniczych i innych kon­fliktów ekonomicznych.Wydaje się też, iż Organizacja Narodów Zjednoczonych, która utra­ciła swój wpływ na rozwiązywanie konfliktów, teraz ponownie zaczy­na pełnić funkcje łagodzące. Ludzie rozumieją potrzebę osiągania kom­promisu w sprawach międzynarodowych. Mówi się o wzmocnieniu roli Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozstrzyganiu kon­fliktów między narodami.Osobiste dyskusje i spotkania przyspieszają ten proces. Za pośred­nictwem satelitów odbyto wiele symultanicznych spotkań, w czasie któ­rych grupy Amerykanów i Rosjan przyjaźnie rozmawiały o swoich oba­wach, celach, nadziejach, marzeniach i planach na przyszłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *