PRZEPROWADZONE SONDAŻE

Przypuśćmy na przykład, że należy przepro­wadzić sondaże opinii publicznej dotyczące preferencji wyborczych przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych i że zakła­dany margines błędu wynosi 2 procent. Statystycy potrafią obliczyć, ile osób powinno być w próbce, aby zmieścić się w tym marginesie błędu. Jeśli zakładany margines błędu wynosi 5 procent, próbka może być mniej liczna. W obu tych sytuacjach statystyk potrafi obliczyć, ile osób nale­ży przebadać. Skąd wiemy, że badanie jest dostatecznie dokładne? W czasie wyborów końcowa ocena dokonywana jest przy urnach wyborczych. Wybory mają określony wynik: wybrany zostaje jeden z kandyda­tów. To dobry sposób sprawdzenia rzetelności badań. Skąd jednak wiemy, że osoby wchodzące w skład próbki udzielają rzetelnych odpowiedzi i że nie oszukują ankietera?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *