PRAWDA W STEREOTYPACH

Czy w takich stereotypach może tkwić jakaś prawda? Czy mylimy się sądząc, że istnieją jakieś ogólne charakterystyki dla danych grup ludzi? Oczywiście w każdej grupie mogą być jednostki, które odpo­wiadają tym ogólnym charakterystykom. Błędem jednak jest zakła­danie, że tacy są wszyscy jej członkowie. Ludzie w poszczególnych grupach różnią się tak bardzo, że można wskazać podobieństwa między własnościami członków różnych grup. A zatem, kiedy ktoś pró­buje ogólnie scharakteryzować wszystkich członków grupy, to ocena ta będzie najprawdopodobniej błędna. Błąd w myśleniu matu dwa aspekty. Rozumowanie indukcyjne jest zawodne, ponieważ nadgeneralizacje tworzy się na podstawie zbyt ma­łej liczby przykładów, albo zostały one dobrane stronniczo — podświa­domie wykluczono przykłady nie podpadające pod stereotyp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *