POPULARNE TEMATY

Często te popularne tematy nie są tak naprawdę zbyt istot­ne. W ten sposób zaciera się edukacyjny charakter demokratycznych wyborów.Nadużycia wyników badań i związane z nimi szkodliwe zjawiska—   zamierzone lub nie — stanowią jeszcze ważniejszy problem, z jakim mamy do czynienia w naszym skomplikowanym społeczeństwie. Oby­watele powinni być świadomi tego, jak duży wpływ na kreowanie i zmienianie opinii publicznej mają badania. Jednak kiedy ten wpływ zostanie poznany, ludzie będą mogli uniknąć poddawania się wpływo­wi informacji pochodzących z tych badań. W wielu ankietach pojawia się pytanie dotyczące wyboru alternatyw­nego, wyrażane w formie: „czy lepiej…, czy…?”: tu wymieniane są moż­liwe odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *