POMOC W KREOWANIU

Od lat czterdziestych, podróże, radio i telewizja pomagają w kory­gowaniu najbardziej prymitywnych stereotypów dotyczących nie zna­nych wcześniej mniejszości. Ludzie o otwarych umysłach, zdolni do wyjaśniania nieporozumień na podstawie nowych informacji, odrzucili wiele stereotypów. Niestety ludzie o zamkniętych umysłach —jakich jest wielu — są oporni na wszelkie zmiany, a destrukcyjne stereotypy często są składnikiem ich światopoglądu przez całe pokolenia.Dzieci zawsze w bardzo młodym wieku tworzą stereotypy rasowe. Kiedy białemu dziecku w wieku przedszkolnym da się czarną i białą lalkę i zapyta, która wygląda ładnie, a która brzydko, większość dzieci uzna białą lalkę za ładną, a czarną za brzydką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *