Podgłośniowe zapalenie krtani

Relacje z córką w dużym stopniu determinują również twoje własne cele i oczekiwania związane z jej wychowywaniem. Nikt nie może ci dyktować, jak powinnaś wychowywać córkę ani jaki charakter powinny mieć stosunki między wami. Podczas gdy jedna matka może uznać okrzyk córki „Nienawidzę cię!” za niedopuszczalny wyraz braku szacunku, inna może się pocieszać jej umiejętnością wyrażania silnych negatywnych emocji. Podobnie, gdy niektóre matki są tak bardzo czujne gotowe do konfrontacji, że każdy kłaczek na dywanie córki może być dla nich bodźcem do poważnej awantury, inne mogą przymykać oko na czerwoną flagę sygnalizującą istotne problemy, byle tylko uniknąć konfliktu. Zdając sobie sprawę z niepowtarzalności każdej kobiety i nastoletniej dziewczyny, nie podajemy w tej książce wielu recept na zdecydowane rozwiązania. Zamiast tego zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w procesie dogłębnego poznawania siebie i własnej córki oraz sposobów umacniania waszej więzi. Pierwsza część tej książki pomoże dokładnie przyjrzeć się kwestiom, które każda ze stron wnosi do wzajemnych relacji. W miarę zgłębiania intensywnych emocji oraz wyzwań nierozerwalnie związanych z wychowywaniem współczesnej nastolatki prosimy o refleksję nad własną postawą, swoimi mocnymi stronami i przeżyciami mającymi wpływ na kształtowanie wzajemnych więzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *