OLBRZYMIA PRZEWAGA

Roosevelt wygrał jed­nak z olbrzymią przewagą — 28*milionów głosów do 18 milionów. „Literary Digest” stało się pośmiewiskiem w całym kraju i wkrótce prze­stało się ukazywać.Dlaczego wynik tych badań był aż tak błędny? Zauważmy po pierw­sze, że badanie oparte na odpowiedziach na listy jest o wiele bardziej podatne na przekłamania (przypisanie zbyt dużej wagi jednej lub dru­giej stronie) niż oparte na osobistych wywiadach. Zastanówmy się, kto udziela odpowiedzi na listowne badania opinii? Ludzie, którzy muszą zarabiać na życie i troszczyć się o swoją rodzinę, mają mniejszą ochotę na wysyłanie listu z odpowiedzią niż ci, którzy mają dużo wolnego cza­su. Dwa miliony odpowiedzi spośród dziesięciu milionów adresatów „Literary Digest” (czyli 20 procent) nie stanowiło reprezentatywnej prób­ki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *