NIEUŚWIADOMIONY CHARAKTER

Przyzwoici czarni nie są w stanie kontrolować agresywnych przedstawicieli swojej rasy w więk­szym stopniu niż przyzwoici biali przestawicieli swojej. Kiedy jednak spokojny czarny zostanie zaatakowany przez agresywnego białego, biali świadkowie, którzy nie będą wiedzieć, jak doszło do bijatyki, chętniej opowiedzą się po stronie białego.. Nieuświadomiony charakter stereotypów etnicznych i rasowych, w połączeniu z faktem, że stosuje się je do wszystkich członków danej grupy, jest powodem deprawacji, której wyrazem są ataki członków jed­nej grupy na poszczególnych przedstawicieli drugiej. Członkowie do­konującej ataku bandy nie postrzegają zaatakowanej osoby jako jednostki, ale jako nosiciela wszystkich cech tej grupy, które oni uwa­żają za złe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *