NIEPOROZUMIENIA W POŁĄCZENIU ZE STEREOTYPAMI

Nieporozumienia, w połączeniu z liczącymi sobie setki lat stereoty­pami i uprzedzeniami, prowadzą do konfliktów i nienawiści pomiędzy poszczególnymi grupami. Na przykład przed rokiem 1940 panował po­wszechny stereotyp dotyczący Żydów, w myśl którego Żydzi mieli na głowie rogi. Niektórzy ludzie, którzy po raz pierwszy widzieli Żydów, py­tali ich, gdzie są rogi na ich głowach. Ludzie ci widzieli rzeźby, przedsta­wiające Mojżesza (reprezentującego Żydów), wykonane przez znanych artystów, jak Michał Anioł, Donatello i inni; widzieli również reprodukcje w książkach, które ukazywały Mojżesza z rogami na głowie. Z tego wy­wnioskowano — prawdopodobnie inspirując się dodatkowo analogią z rogami, jakie na głowie ma szatan — że wszyscy Żydzi mają rogi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *