NIE MOŻEMY BYĆ PEWNI

Tego nigdy nie możemy być absolutnie pewni, ale na szczęście system badań opinii publicznej jest systemem samokorygującym się: jeśli firma zajmująca się badania­mi opinii publicznej postawi nieprawidłowe prognozy, traci renomę i przy następnych badaniach ludzie będą już w stosunku do niej nie­ufni. Tak było w roku 1936, kiedy czasopismo „Literary Digest” prze­prowadziło badanie opinii publicznej przed wyborami prezydenckimi, w których kandydatami byli Franklin D. Roosevelt i Alf Landon. Roze­słano dziesięć milionów listów z prośbą o nadesłanie opinii dotyczą­cych wyborów; otrzymano dwa miliony odpowiedzi. Wyniki tych ba­dań wskazywały, że wygra Landon. Czasopismo przeprowadzało już wcześniej podobne badania i zawsze miało rację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *