NASZE STEREOTYPY

Nasze stereotypy dotyczące ludzi są wadliwe od samego początku, ponieważ stosujemy je do wszystkich członków danej grupy. Pomimo różnic ludzie są generalnie bardziej podobni niż różni w swoich co­dziennych kontaktach. Oczywiście istnieją różnice kulturowe; ludzie nie są w stanie uciec od swojego dziedzictwa — to może stanowić pod­stawę niektórych stereotypów. Jednak wiele stereotypów opiera się na skąpych lub zafałszowanych informacjach, dlatego stanowią zły środek charakteryzowania grup ludzi.Ogólnie, oceniamy grupę, do której sami należymy jako dobrą, a inne grupy jako złe. Co więcej, przejawiamy sympatię lub niechęć do członków innych grup — w zależności od tego, czy są do nas podobni, czy nie. Im większe są różnice w zachowaniu, ubraniu, wyznawanych wartościach, poglądach i postawach, tym bardziej prawdopodobne jest, że wytworzymy stereotyp, oceniający członków innej grupy jako „złych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *