NASTĄPIENIE ZMIANY

Zmiana ta prawdopodobnie nastąpiła w wyniku wojny światowej, w latach 1940—1945, w czasie której Niemcy terro­ryzowały świat. Gdyby badanie przeprowadzono w roku 1946, tuż po wojnie, procent osób uważających Niemców za nacjonalistów byłby prawdopodobnie jeszcze wyższy.Spośród osób przebadanych w 1933 roku 32 procent uważało Wło­chów za szczególnie muzykalnych; jednak w roku 1967 sądziło tak za­ledwie 9 procent. Ta zmiana była prawdopodobnie spowodowana tym, że w latach trzydziestych było bardzo wielu znanych włoskich dyry­gentów, muzyków i śpiewaków, bardzo popularne były włoskie przebo­je; natomiast w późniejszych latach dominacja Włochów przestała być widoczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *