NAJBARDZIEJ TYPOWE ZARZUTY

Mieszkańcy północnych stanów sądzą, że ci ze stanów południo­wych są rasistami, jednak ludzie z południa, przyjeżdżający na pół­noc, także znajdą tam wiele przykładów rasizmu, chociaż nie tak do­strzegalnych.Ciekawą cechą stereotypów jest to, że w podobny sposób przypi­sują innym grupom negatywne cechy. Gordon W. Allport pisze o tym tak:W dziejach świata najbardziej typowe zarzuty formułowane pod adre­sem innych grup to: nieuczciwość, tchórzliwość, oszustwo. Egipscy mu­zułmanie oskarżali o to chrześcijańskich Koptów, Europejczycy Żydów, T\ircy Ormian, a Ormianie Turków. Źródłem tego sposobu myślenia jest podwójna moralność, z jaką mieliśmy do czynienia wśród ludzi od początku świata. Oczekujemy, że w stosunku do członków własnej grupy ludzie będą się zachowy­wać bardziej fair niż w stosunku do innych…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *