NA PODSTAWIE ANKIETY

Na podstawie ankiety przeprowadzonej przy lokalach wyborczych (gdy wyborcy je opuszczają po głosowaniu) główne sieci radiowe i telewi­zyjne stwierdziły, że Reagan wygrał. Ogłoszono to, zanim wybory w zachodnich stanach dobiegły końca — zamykano tam bowiem lokale wyborcze 3 godziny później niż w stanach wschodnich.Niektórzy ludzie sądzą, że spóźnieni wyborcy na zachodzie zrezy­gnowali z uczestniczenia w wyborach, ponieważ „było już po wszyst­kim”. Chociaż Reagan tak czy owak by wygrał, jest możliwe, że wybo­ry senatorów mogłyby mieć nieco inny wynik, gdyby zniechęceni wy­borcy Cartera wzięli jednak udział w głosowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *