Matki często reagują na rosnącą niezależność córek

Dla tych, które chlubiły się umiejętnością troszczenia się o córkę, usłyszenie od niej, że „nie potrzebuje już pomocy” może być poważnym ciosem. Prawdę mówiąc, dojrzewanie niesie ze sobą złożone okoliczności oraz problemy, których matki, bez względu na to, jak bardzo oddane swym córkom, po prostu nie są w stanie rozwiązać. Proces rozluźniania kontroli i zatracania poczucia, że jest się w stanie przeprowadzić córkę przez burzliwy okres w życiu, jest, mówiąc oględnie, trudny. Co więcej, kiedy dziewczyny zbliżają się do pełnoletno- ści, kiedy szykują się do wyfrunięcia z gniazda, matki może głęboko dotknąć poczucie rychłej utraty. Przez cały okres dorastania córki będziesz czuła przymus dostosowywania się do jej zmiennych potrzeb; twoja rola matki będzie podlegała radykalnym zmianom. Dorastająca młodzież musi ponownie stoczyć wiele batalii z młodszych lat, choć potrzebuje w tym celu sztucznie wyznaczyć rolę przeciwników osobom kierującym się wobec niej jak najlepszymi intencjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *