LOSOWA PRÓBKA

Można sobie wyobrazić, jak konstruuje się losową próbkę, rozwa­żając przykład loterii. Każdy z widzów otrzymuje jedną kartę (los) z numerem identyfikacyjnym. Wszystkie losy są następnie starannie mie­szane — na przykład w kręcącym się bębnie. Jeśli mieszanie jest dosta­tecznie staranne, każda z osób ma takie same szanse na wygraną (czyli na to, że zostanie losowo wybrana). Statystycy ustalili, że nawet w kra­ju, gdzie są miliony mieszkańców, losowa próbka składająca się z oko­ło tysiąca osób może dostarczyć w miarę rozsądnych oszacowań doty­czących opinii mieszkańców całego kraju. Czy ludzie powinni być pytani telefonicznie, czy też raczej badania należy przeprowadzać osobiście?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *