LEPIEJ CZY GORZEJ

Przybierają one wiele form, poczynając od pytań do­tyczących drużyn piłkarskich, produktów czy kandydatów na dane sta­nowisko, kończąc na tak skomplikowanych kwestiach jak kara śmierci, aborcja, podatki i deficyt budżetowy.Najczęściej w takich pytaniach odpowiedzi nie mają charakteru „tak—nie” („czarne—białe”), ale pojawiają się „obszary szarości”, wy­nikające z licznych za i przeciw, z jakimi mamy do czynienia przy ana­lizie tych problemów. Rozważmy dla przykładu pytanie: „Lepszy jest mały samochód czy duży?”Fakt, że niektórzy ludzie kupują małe samochody, a niektórzy duże, a jeszcze inni kupują i takie, i takie, sugeruje, że to, co jest „lepsze” dla jednej osoby (lub w jednej sytuacji), może być „gorsze” dla innej. Przy analizie opinii na takie tematy konieczne są skomplikowane rozważa­nia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *