KONSTRUOWANIE ANKIET

Ankiety konstruowane w ten sposób posługują się techniką nazywaną „układaniem faktów”, którą opiszemy dokładniej. Prezentowane są wtedy tylko fakty faworyzujące jedną z opinii, a fakty przeciwne są ukrywane.Zaufanie do ankiety zależy częściowo od tego, kto ją przeprowadza. Badania przeprowadzane przez kandydata na pewne stanowisko albo jego komitet wyborczy są o wiele mniej wiarygodne, niż te same badania prze­prowadzane przez instytucję o długim stażu i mającą opinię obiektywnej. Pierwotnym zadaniem ankiet było zbadanie opinii publicznej. Jed­nak w miarę wzrostu ich znaczenia zwiększył się także ich wpływ na opinię publiczną; szczególnie w kontrowersyjnych kwestiach społecz­nych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *