KONSEKWENCJE UPRZEDZEŃ

Gordon W. Allport zidentyfikował pięć po­ziomów intensywności działań wynikających z uprzedzeń. Mogą być one sklasyfikowane następująco,Negatywne wypowiedzi– Wyrażane są w postaci werbalnej, na ogół pomiędzy przyjaciółmi. Stanowią najłagodniejszą formę uprzedzeń, je­śli nie idą dalej, jednak często przechodzą w bardziej nieprzyjemne for­my działań.Unikanie.Członkowie grupy unikają spotkań z osobami z grupy,której dotyczy dany stereotyp.Dyskryminacja.Członkowie grupy dyskryminują ludzi z zewnątrz w miejscu pracy, miejscu zamieszkania i prawach społecznych, poli­tycznych i ekonomicznych. Dyskryminacja ta może także obejmować segregacjęw szkolnictwie, która często wynika z segregacji dotyczącej miej sca zamieszkania.Akty agresji fizycznej. Jednostki lub gangi mogą atakować człon­ków nielubianej grupy. Może pojawiać się wandalizm wobec domów, samochodów, przedsiębiorstw czy ogólnej własności. Mogą pojawić się akty agresji fizycznej lub seksualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *