KAŻDY CZŁOWIEK MA PRZEKONANIA

Każdy człowiek ma pewne przekonania — dotyczące pogody, są­siadów, najlepszych sposobów łowienia ryb; na prawie każdy temat. Posiadanie takich przekonań jest niezbędne, ponieważ często musimy dokonywać ocen lub podejmować działania, kiedy brak nam pew­nych ważnych informacji. Niektórzy wyrażają swoje opinie w bar­dzo powściągliwy sposób, ponieważ boją się pomyłki. Inni natych­miast wygłaszają naprędce tworzone opinie, nie troszcząc się o zdo­bycie dostatecznej liczby danych, aby potwierdzić swój punkt widze­nia. Obie te skrajne postawy uniemożliwiają wzajemne komunikowa­nie idei. Aby sformułować rozsądną tezę dotyczącąjakiegoś ważnego pro­blemu, należy poznać dostatecznie dużo faktów. Nie jest to łatwe. Jak dużo faktów uznamy za liczbę wystarczającą?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *