Jaka jest twoja rodzina?

Gdy córki wkraczają w wiek dojrzewania, proces ten często powraca, zmuszając matki do ponownej oceny i nowego spojrzenia na już wcześniej postawione pytania. Ponieważ kwestie, w obliczu których stają nastoletnie dziewczyny, ulegają zmianom i stają się coraz bardziej złożone, prawdopodobnie uznasz potrzebę ponownego przemyślenia i zweryfikowania niektórych wcześniejszych poglądów. Skoro córka otrzymuje wyraźne komunikaty na temat tego, co jest ideałem, z reklam, mediów oraz od bardzo różnych znajomych, należy się spodziewać, że będzie okresowo domagać się od ciebie zmian, byś mogła dostosować się do jej pragnień. Według twojej córki „wszystkim” oprócz niej wolno wypróbowywać określony styl czy zakosztować pewnych przywilejów lub doświadczeń. Córka prawdopodobnie częściej niż przedtem konfrontuje cię z poglądami i wartościami innych ludzi, skłaniając do kwestionowania własnych. Dlatego niezwykle istotne jest nieszczędzenie czasu na ponowną refleksję nad własną rodziną i akceptacja jej charakteru. Niewiele jest rzeczy jednoznacznie właściwych lub niewłaściwych – być może z wyjątkiem pozwalania na wszystko czy okrucieństwa. Najważniejsze, by odpowiadało ci życie, jakie wspólnie kształtują członkowie twojej rodziny, i żebyś była świadoma, jaki wpływ wywiera ono na twoje relacje z córką. Możesz roztrząsać, jak doświadczenia rodzinne twojej córki mają się do tych, które wyniosłaś z własnego domu. Możesz pokusić się o refleksję, skąd pochodzą twoje obecne oczekiwania w stosunku do rodziny. A co najistotniejsze, zechcesz być może sprecyzować, jakie zmiany chciałabyś ewentualnie wprowadzić przez wzgląd na córkę. Poniższe pytania mogą posłużyć ci za wskazówkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *